Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

A weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi általános felhasználási feltételeket, továbbá tudomásul veszi, hogy a weboldalt saját és kizárólagos felelősségére használja.

A http://semmelweiskft.hu/ domain név alatt elérhető internetes oldal olyan portál, amelyet bárki jogosult meglátogatni, illetve használni (a továbbiakban: „Felhasználó”) és amely, portálon orvosi témákban érhetőek el információk.

A Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26.; Cg.: 01-09-879749; adószáma: 13916974-2-42; a továbbiakban: „Semmelweis Kft.”) hozta létre, üzemelteti és frissíti.

A weboldal célja, hogy a magyarországi felhasználó közönség számára szolgáltasson információt. A megjelentetett információ általános ismeretterjesztési és tájékoztatási célokat szolgál.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a weboldal látogatásának és tartalma felhasználásának alábbi feltételeit!

A jogosulatlan felhasználókért a Semmelweis Kft. nem vállal felelősséget!

A weboldal tartalmának felhasználása

A weboldalon megjelentetett minden részlet, dokumentum, információ és illusztráció a Semmelweis Kft. kizárólagos tulajdona. Felhasználásukra az Semmelweis Kft előzetes írásbeli engedélyével, kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha minden példányon feltüntetésre kerül a megfelelő szerzői jogi hivatkozás, továbbá, ha ezek a tartalmak kizárólag személyes célokra kerülnek felhasználásra, gazdasági tevékenység, haszonszerzés célját sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálják, a részleteket semmilyen módon nem változtatják meg, és a honlapról származó minden illusztrációt kizárólag a kísérőszöveggel összefüggésben használnak fel.

Felelősségkorlátozás

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, a tőlünk elvárható gondossággal járunk el a weboldal karbantartása érdekében, azonban nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok, információk esetleges pontatlanságából és / vagy hiányosságából és / vagy időszerűségéből eredő bárminemű kárért. A Felhasználó az weboldalon elérhető tartalomra (pl. feltöltött anyagok, adatok, információk) kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat! A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.
Jelen weboldal Felhasználói elfogadják, hogy a weboldalt és annak tartalmát saját felelősségükre nyitják meg, és használják fel. Sem a Semmelweis Kft., sem a honlap írásában, létrehozásában és átvitelében részt vevő harmadik felek nem tehetők felelőssé a weboldal megjelenítéséből, megnyitásából vagy az erre való képtelenségből, a weboldalra való belépésből vagy belépésre való képtelenségből, vagy a weboldal használatából vagy használatára való képtelenségből, vagy a weboldalon megjelentetett információra való hagyatkozásból adódó kárért vagy sérülésért. Kérjük, ne felejtse el, hogy a megjelentetett információ nem helyettesíti az egészségügyi szakemberek tanácsát, kezelését vagy javaslatait. A gyógyszerek, gyógyhatású készítmények tekintetében kifejezetten javasoljuk, hogy azok használata előtt kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Harmadik fél honlapjára mutató linkek

Előfordulhat, hogy a weboldal használata közben más internetes oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. A Semmelweis Kft. nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A linkek megjelentetése nem jelenti azt, hogy a Semmelweis Kft. egyetért azok tartalmával. A Semmelweis Kft. semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen weboldalak elérhetőségéért vagy tartalmáért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért. A más weboldalra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Semmelweis Kft. adott weboldalt bármilyen formában támogatná. A más weboldalakra mutató linkek kizárólag a honlap felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják. Amennyiben a Semmelweis Kft. értesül arról, hogy a weboldalon közzétett bármely link jogsértő információt tartalmaz, akkor a jogellenesség hitelt érdemlő igazolását követően haladéktalanul intézkedik a link eltávolítását illetően.

Felhasználó által közölt tartalmak

A weboldal Felhasználója korlátlanul és feltétlenül felelős az általa közzétett és/vagy a Semmelweis Kft. részére továbbított információk helytállóságáért, illetve az ilyen információkkal összefüggésben a harmadik személyek szellemi alkotáson fennálló jogainak tiszteletben tartásáért. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa szolgáltatott információt – Felhasználó szerzői minőségének feltüntetése mellett – a Semmelweis Kft. a weboldalon megjelenítse, tárolja, illetve bármilyen formában felhasználja, hasznosítsa, kivéve a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényben meghatározott fogalom szerinti személyes adatokat.

Határon átívelő felhasználás

A weboldalt a Semmelweis Kft. ellenőrzi, működteti, és frissíti Magyarországon. A weboldal kifejezetten magyarországi felhasználásra készült. A Semmelweis Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldal a magyarországitól eltérő területen is helytálló tartalommal rendelkezik. Amennyiben Magyarország területén kívül használja a weboldalt, illetve annak a tartalmát, akkor az ön saját felelőssége, hogy azt a helyi jogszabályokkal összhangban tegye.
A weboldalon elküldött személyes adataira a jelen oldalon ugyancsak elérhető, Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt feltételek az irányadók.
A Semmelweis Kft. nem vállal semmilyen – akár kifejezett, hallgatólagos, jogszabályon alapuló vagy más egyéb – szavatosságot az weboldalon hozzáférhető információk, anyagok megbízhatóságáért, naprakészségéért, az internetes oldalhoz való hozzáférés megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalon megosztott tartalmak pontosságáért, teljességéért. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.
Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.
Amennyiben  weboldalon közzétett tartalom kapcsán további útmutatásra lenne szüksége, kérjük, esetleges kérdéseivel forduljon a tartalomszolgáltatóhoz az Impresszumban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

Védjegyek

A jelen weboldal tulajdonosa a Semmelweis Kft., az ott, valamint az esetlegesen kapcsolódó microsite-okon található képek, szöveges tartalmak – ideértve a védjegyeket, domain neveket, más egyéb szellemi alkotásokat is – szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultja a Semmelweis Kft., illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg.

A jelen weboldalon a Felhasználó jogosult böngészni, annak tartalmát egészben vagy részben magáncélra, jövedelemszerzés nélkül jogosult felhasználni azzal a feltétellel, hogy érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat. Ezen túlmenően a Felhasználó a jelen weboldal tartalmának bármilyen további felhasználására kizárólag a vonatkozó jogszabályok – így különösen, de nem kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – által biztosítottak mentén bír jogosultsággal.

A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető oly módon, mintha az a weboldalon megjelenített jogi oltalom alatt álló szellemi tulajdonjogok tárgyát képező alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot agy engedélyt biztosítana.

A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a magyar jog alkalmazandó, a Semmelweis Kft székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékessége mellett. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Fenntartjuk a jogot a jelen általános felhasználási feltételek módosítására és kiegészítésére.

 

Utolsó frissítés: 2017. április 17.

Első hazai bariátriai kongresszus

Az első hazai, bariátriai rendezvénnyel a szervezők egy olyan folyamatot kívánnak elindítani, mely a bariátriai sebészet bemutatkozásától a nemzeti protokollok megfogalmazásáig átívelően segíti ennek a külön szakterületnek a szélesebb elfogadtatását.

A bariátriai ellátás lehetőségei a Több mint TestŐr című műsorban

Tekintse meg az ügyvezetőnkkel készült riportot a TV2 Több mint TestŐr című műsorában, ahol a bariátriai műtéti eljárásokról, és a kórházi tartózkodásról beszél a Semmelweis klinikán.

Top
Ez a weboldal sütiket használ.
Az európai uniós jogszabályok értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy módosítsa adatvédelmi beállításait!
OKTovább olvasom